Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Kolejny dzień, a Ty znowu milczysz. Żadnego "cześć, "co tam?", "jak Ci minął dzień?". Nawet nie stać Cię na to, aby się pożegnać i mi powiedzieć, że to już koniec naszego kontaktu.
— 23:00
1769 0165
Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die via2708 2708
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack via2708 2708
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viacreure creure
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viacreure creure
Odrzucenie cholernie boli.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacreure creure
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad via2708 2708
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via2708 2708
0252 3aa8

philmeetsworld:

Phoebe Tonkin in The Ever After

Reposted fromunmadebeds unmadebeds via2708 2708
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve via2708 2708
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac via2708 2708
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via2708 2708
7013 f9fa
Reposted fromsarazation sarazation via2708 2708
6879 066a
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamslexi mslexi
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamslexi mslexi
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viamslexi mslexi

March 21 2017

5440 209c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl